Novo
Utorak, 20.02.2018.
Naslovna » Izdvojeno » Konkurs za za dodjelu stipendija učenicima i studentima u Medžlisu IZ Tuzla

Konkurs za za dodjelu stipendija učenicima i studentima u Medžlisu IZ Tuzla

Konkurs za za dodjelu stipendija učenicima i studentima u Medžlisu IZ Tuzla

Na osnovu člana 4. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Medžlis Islamske zajednice Tuzla – Fond za stipendiranje učenika i studenata raspisuje:

KONKURS

za dodjelu stipendija učenicima i studentima

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji imaju prebivalište na području Medžlisa IZ Tuzla, za drugi dio akademske 2013/14. godine.

II

Visina stipendije za drugi dio školske 2013/2014. godine će se odrediti prema raspoloživim sredstvima i isplaćivat će se mjesečno za period januar – juni 2014. godine.

III

Učenici i studenti moraju ispunjavati slijedeće uslove za dodjelu stipendija:

 1. da su članovi Medžlisa IZ Tuzla,
 2. da su državljani BiH,
 3. da imaju mjesto prebivališta na području Medžlisa IZ-e Tuzla,
 4. da imaju prosječnu ocjenu iz prethodnih godina studija najmanje 8, a učenici najmanje 4,5.

IV

Uz prijavu za dodjelu stipendije, učesnici Konkursa su dužni dostaviti:

 1. Kopiju članske knjižice medžlisa IZ Tuzla
 2. fotokopijа indeksа (prvа strаnicа i strаnice sа ovjerom semestаrа), odnosno kopiju đačke knjižice (prva stranica i stranica sa ocjenama iz prvog polugodišta za učenike)
 3. Potvrdu o prosjeku ocjena (za studente prve godine prosjek ocjena iz srednje škole)
 4. Izjavu da ne prima stipendiju od drugih davalaca stipendije
 5. Kućna lista
 6. Potvrdu od nadležnog organa da je član šehidske porodice ili porodice RVI-a ili civilnih žrtava rata
 7. Preporuka imama

Ukoliko kandidati koji ispunjavaju prethodno budu imali isti prosjek ocjena, prednost će se dati kandidatima koji pripadaju jednoj od sljedećih kategorija:

 • nosioci nagrada i priznanja sa mektebskih takmičenja, kao i takmičenja u zemlji iinostranstvu iz oblasti nauke, kulture, sporta i umjetnosti,
 • djeca iz šehidskih porodica i porodica ratnih vojnih invalida,
 • socijalno ugrožene kategorije,
 • nosioci diplome o završenom mektebu,
 • nosioci diplome o završenoj hatmi.

V

Prijave kandidata na konkurs razmatra i odluku o dodjeli stipendija donosi Upravni odbor Fonda u roku od 15 (petnaest) dana od dana zatvaranja Konkursa, a prema kriterijumima utvrđenim konkursom i Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata.

VI

Upravni odbor Fonda će na osnovu dostavljenih prijava na konkurs sa dokumentima po zaključenju konkursa na osnovu uvida u konkursni materijal:

neblagovremene i nepotpune prijave odbaciti,
prijave kandidata koji ne ispunjavaju konkursne uslove za ostvarivanje prava na stipendiju, odbiti,
u skladu sa kriterijumima, vršiti ocjenu kandidata koji ispunjavaju konkursne uslove za ostvarivanje prava na stipendiju i sačiniti bodovnu listu.

VII

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja istog. Prijave slati na adresu Medžlisa IZ Tuzla sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendiranje“ ul. „Sead-bega Kulovića” 4, 7500 Tuzla, a mogu se predati i neposredno u prostorijama Medžlisa IZ Tuzla svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.

Predsjednik Medžlisa IZ Tuzla
Hasan ef. Spahić, prof.

Komentariši ovo

Vaša email adresa neće biti objavljena.Obavezna polja su označena *

*